Skip Ribbon Commands
Skip to main content

100% xã, thị trấn hoàn thành Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
100% xã, thị trấn hoàn thành Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027
Đến thời điểm này, 17/17 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện đoàn Bình Lục, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên. Quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học, trình tự đảm bảo 04 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022;  xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo sớm, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn và sát với tình hình thực tiễn. Các đại hội đã bầu trên 190 đồng chí Ban Chấp hành, 51 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn khóa mới.  Đại hội cũng đã bầu trực tiếp 34 đồng chí giữ chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời gian tới./.


Đài truyền thanh huyện