Skip Ribbon Commands
Skip to main content

6 điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022

Tuyên truyền, Phổ biến  
6 điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022
Năm nay, các trường đang phát huy quyền tự chủ trong công tác tuyển sinh với rất nhiều phương thức xét tuyển khác nhau được sử dụng.

Theo VTV.vn​