Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Lao động (Lao động)
Cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính cấp huyện
Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

02 Ngày làm việc

 

 

 

Trực tiếp.

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

 

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Tranh chấp lao động về quyền

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

10/2012/QH13

 

Bộ luật 10/2012/QH13-Lao động

 

18-06-2012

 

Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Tranh chấp lao động về quyền

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin​