Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 06/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2022
Loại văn bản Quyết Định
Lĩnh vực văn bản Nội vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Trần Xuân Dũng
Trích yếu nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HDND & UBND huyện
Tệp đính kèm