Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 05/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/09/2022
Loại văn bản Quyết Định
Lĩnh vực văn bản Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Trần Xuân Dũng
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng văn hoá Thông tin
Tệp đính kèm