Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Vũ Bảnđến năm 2021
Ngày hết hạn 22/10/2021
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.