Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 708/ UBND-NC ngày 21/04/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh v/v xây dựng tháp chuông tại nhà thờ họ giáo Đông, xã Tràng An, huyện Bình Lục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Công văn 708/ UBND-NC ngày 21/04/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh v/v xây dựng tháp chuông tại nhà thờ họ giáo Đông, xã Tràng An, huyện Bình Lục
Công văn 708/ UBND-NC ngày 21/04/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh v/v xây dựng tháp chuông tại nhà thờ họ giáo Đông, xã Tràng An, huyện Bình Lục
Tin liên quan