Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 3177/QĐ-UBND 01/10/2020 Kiện toàn HĐ HT, TĐC dự án đầu tư xây dựng đường ĐH 05 kéo dài từ ngã tư xí nghiệp thủy nông huyện đến sau trường tiếu học TT Bình mỹ​ UBND huyện
2 648/UBND-NN 30/09/2020 Giải tỏa, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi sông Sắt và sông Châu giang​ UBND huyện
3 129/TB-UBND 11/09/2020 TB kết quả tiếp công dân ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBNDhuyện UBND huyện
4 609/UBND-YT 11/09/2020 V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới UBND huyện
5 81/KH-UBND 09/09/2020 ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 -2025 UBND huyện
6 82/KH-UBND 09/09/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 UBND huyện
7 80/KH-UBND 08/09/2020 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2020 UBND huyện
8 79/KH-UBND 08/09/2020 Chuyển đỏi vị trí công tác với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 UBND huyện
9 586/UBND-LĐTBXH 03/09/2020 V/v cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sốngnhân dân năm 2020 UBND huyện
10 585/UBND-YT 03/09/2020 V/v xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảmbảo an toàn thực phẩm UBND huyện
11 72/KH-UBND 28/08/2020 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND huyện
12 2994/QĐ-UBND 28/08/2020 V/v cấp hỗ trợ bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Tả lợn châu Phi năm 2019 UBND huyện
13 68/KH-UBND 14/08/2020 Triển khai thực hiện NĐ số 55/2020/NĐ-CP ngày22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại UBND huyện
14 69/KH-UBND 14/08/2020 Tuyên truyền, phổ biến các luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 , Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện UBND huyện
15 67/KH-UBND 11/08/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Bình Lục UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page