Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 21 : Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 UBND các xã, thị trấn
16:00-17:00 Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 HT tầng 3 nhà A - Huyện ủy - UBND
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 HT tầng 3 nhà A - Huyện ủy - UBND
14:00-17:00 Hội nghị nghe đơn vị báo cáo Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ; báo cáo tình hình giải quyết nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản Phòng họp 320-Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh
14:00-17:00 HN thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Thường trực HĐND, LĐ UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đ/c Bí thư Huyện ủy HT tầng 3 nhà A - Trụ sở Huyện ủy - UBND
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 UBND các xã, thị trấn
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-19:00 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
17/05/2021
07:30-11:30 Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 UBND các xã, thị trấn
16:00-17:00 Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 HT tầng 3 nhà A - Huyện ủy - UBND
Thứ 3
18/05/2021
07:30-11:30 Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 HT tầng 3 nhà A - Huyện ủy - UBND
14:00-17:00 Hội nghị nghe đơn vị báo cáo Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ; báo cáo tình hình giải quyết nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản Phòng họp 320-Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh
14:00-17:00 HN thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Thường trực HĐND, LĐ UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đ/c Bí thư Huyện ủy HT tầng 3 nhà A - Trụ sở Huyện ủy - UBND
Thứ 4
19/05/2021
07:30-11:30 Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 UBND các xã, thị trấn
Thứ 5
20/05/2021
...
Thứ 6
21/05/2021
...
Thứ 7
22/05/2021
...
Chủ nhật
23/05/2021
07:00-19:00 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...