Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
27/02/2024
Bộ Công an đề xuất 6 thay đổi tại thẻ căn cước mới, trong đó không còn mục quê quán, nơi đăng ký khai sinh, vân tay, đặc điểm nhận dạng...
26/02/2024
Chuyển đổi số (CĐS) đã và đang là yêu cầu tất yếu. Những năm qua, đặc biệt là năm 2022 - 2023 huyện Bình Lục đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh CĐS, xây dựng môi trường số hóa. Qua đó đã mang lại những chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực như điều hành của chính quyền, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), phát triển kinh tế - xã hội,… Dù còn không ít tồn tại, khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã và đang tiếp tục có các giải pháp tháo gỡ, hướng đến mục tiêu xây dựng “chính quyền số”, “kinh tế số”, “xã hội số”, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, NTM thông minh.
05/02/2024
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cấp xã…, việc triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã Vũ Bản (Bình Lục) được thực hiện với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân trong xã.
26/01/2024
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn Nhận thức an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, người lao động phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Bình Lục.
18/01/2024
Nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, đồng thời, đưa các ứng dụng, tiện ích của Đề án vào đời sống một cách thiết thực, nhanh chóng, thuận lợi, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng tình ủng hộ của người dân, Tổ công tác Đề án 06 huyện Bình Lục đã triển khai xây dựng các mô hình điểm bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.
17/01/2024
Ngày 19/12/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 10/CĐ-TCT về quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thực hiện Công điện của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng.
10/01/2024
Thực hiện Quyết định số 1578 ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện.
18/12/2023
Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND, ngày 09/8/2022 phê duyệt Đề án về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, ngày 06/7/2023 quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
15/12/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nội vụ chỉ đạo thiết lập "đường dây nóng" để kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận, giải đáp vướng mắc của các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng Đề án vị trí việc làm.
13/12/2023
Theo kế hoạch tắt sóng 2G, các dòng điện thoại phổ thông – điện thoại “cục gạch” tại Việt Nam sẽ không còn sử dụng được từ tháng 9/2024.
13/12/2023
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có dịp trao đổi về những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
11/12/2023
Khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh mềm, của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, thành động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
08/12/2023
Đoàn TN Công An huyện vừa phối hợp với Đoàn thanh niên xã Trung Lương và đoàn trường THCS Trung Lương tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Nhà trường.
08/12/2023
Chi Đoàn Công an huyện vừa tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tiện ích Đề án 06, chuyển đổi số tại trường THPT A.
07/12/2023
Kể từ 1.7.2024, khi luật Căn cước có hiệu lực, sẽ có thêm trường hợp người dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page