Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
22/06/2015
Thông báo 35/ TB-UBND ngày 26/05/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thông báo Địa điểm tái định cư 02 hộ dân phục vụ GPMB dự án nạo vét sông Sắt từ cầu Sắt đến đập Mỹ Đô, hạng mục cầu Rằm tại xã Tiêu Động huyện Bình Lục
22/06/2015
Quyết định số 515/ QĐ-UBND ngày 19/05/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt giá đất nông nghiệp để thực hiện công tác bồi thường GPMB 04 dự án trên địa bàn huyện Bình Lục năm 2015
12
Previous Page 1-15 Next Page