Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 609/ QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch liên xã: Tràng An, An Mỹ, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá của huyện Bình Lụ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định số 609/ QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch liên xã: Tràng An, An Mỹ, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá của huyện Bình Lục
Quyết định số 609/ QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch liên xã: Tràng An, An Mỹ, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá của huyện Bình Lục
Tin liên quan