UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 6/2023

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/01/2023
08:00-11:30 Hội nghị nghe các đơn vị liên quan báo cáo các phương án đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chủ tịch Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 3
31/01/2023
08:00-11:30 HN duyệt chương trình công tác năm 2023 các cơ quan: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên & MT, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, TTYT, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ Đ/c Định-PCT HT tầng 3 nhà A-Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện
14:00-17:00 HN duyệt chương trình công tác năm 2023 các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND Đ/c Chủ tịch HT tầng 3 nhà A-Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện
Thứ 4
01/02/2023
08:00-11:00 HN duyệt chương trình công tác năm 2023 các cơ quan: Văn hoá -Thông tin, Kinh tế & Hạ tầng, NN&PTNT, Lao động TB&XH, Trung tâm văn hoá, thông tin và thể thao, Trung tâm DVNN Đ/c Đức-PCT HT tầng 3 nhà A-Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện
15:00-17:00 Dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng Các đ/c Thường trực Huyện uỷ Nút giao đường T3 với QL.21, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng
Thứ 5
02/02/2023
07:30-11:30 HN TTHU duyệt Chương trình công tác năm 2023 khối Đảng, Đoàn thể Đ/c Phó Bí thư Huyện uỷ Hội trường tầng 3 nhà A Huyện uỷ
14:00-17:00 HN TTHU duyệt Chương trình công tác năm 2023 khối Đảng, Đoàn thể Đ/c Phó Bí thư Huyện uỷ Hội trường tầng 3 nhà A Huyện uỷ
08:00-11:30 HN nghe báo cáo Đề án xây dựng huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030 LĐUB Phòng KTHT HT tầng 3 nhà A-Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện
Thứ 6
03/02/2023
07:30-11:00 HN nghe báo cáo Đề án xây dựng thị trấn Bình Mỹ đạt chuẩn đô thi văn minh LĐUB HT tầng 3 nhà A-Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện
14:00-17:00 Tổ chức ngày hội Tòng quân năm 2023 LĐUB Ban CHQS Nhà văn hoá trung tâm huyện
Thứ 7
04/02/2023
08:00-11:30 Dự kiến: Hội nghị gặp mặt những người con quê hương Bình Lục giữ chức vụ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan cấp tỉnh nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023 và toạ đàm về các giải pháp thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023 LĐUB HT tầng 3 nhà A Huyện uỷ UBND
Chủ nhật
05/02/2023
14:00-17:00 Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2023 LĐUB Ban CHQS Sân vận động trung tâm huyện

Ghi chú