UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 16/2021

Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
12/04/2021
07:30-17:00 Tiếp công dân cả ngày Đ/c Định - PCT Đ/c Tùng-Phó chánh Văn phòng Trụ sở Tiếp công dân huyện
07:30-11:00 Đại hội Hội chữ thập đỏ xã Hưng Công UBND xã Hưng Công
07:30-11:00 HN sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 -2021 Đ/c Bí thư Huyện ủy VP huyện ủy Nhà văn hóa trung tâm huyện
15:00-17:00 Hội nghị đẩy mạnh công tác CCHC và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Đ/c Dũng - Chủ tịch UBND huyện VP HĐND, UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện
13:00-15:00 HN nghe Hội Phật giáo huyện BC công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội phạt giáo huyện Phòng họp số 1 UBND huyện
Thứ 3
13/04/2021
07:30-11:00 Đại hội Hội chữ thập đỏ xã Đồn Xá UBND xã Đồn Xá
07:30-11:00 HN phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Lục Đ/c Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phòng VHTT HT tầng 3 nhà A - Trụ sở Huyện ủy - UBND
07:30-11:00 HN phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Bình Lục Đ/c Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phòng VHTT HT tầng 3 nhà A - Trụ sở Huyện ủy - UBND
07:30-11:00 HN gặp mặt những người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quôc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026 UBND tỉnh
14:00-17:00 HN gặp gỡ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba HT tầng 3 – Nhà B HU
Thứ 4
14/04/2021
07:30-11:00 Hội nghị TXCT giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam với cử tri huyện Bình Lục Nhà văn hóa trung tâm huyện
14:00-17:00 HN nghe các cơ quan, đơn vị BC tiến độ giải quyết đơn thư Đ/c Dũng - Chủ tịch UBND huyện Thanh tra huyện HT tầng 3 nhà A - Trụ sở Huyện ủy - UBND
Thứ 5
15/04/2021
07:30-17:00 Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân Đ/c Bí thư Huyện ủy Trụ sở Tiếp công dân huyện
07:30-11:00 Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho công đoàn viên các cơ quan, đơn vị. HT Trung tâm Chính trị huyện
Thứ 6
16/04/2021
...
Thứ 7
17/04/2021
07:30-11:00 HN tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Đoàn viên thanh niên HT tầng 3- Nhà B - Huyện ủy
Chủ nhật
18/04/2021
...

Ghi chú