Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tràng An huyện Bình Lục

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tràng An huyện Bình Lục
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tràng An huyện Bình Lục

 

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM

TRUNG TÂM DVBĐGTS

________

 

Số: 449/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Hà Nam, ngày 16  tháng 12  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tràng An huyện Bình Lục

_________________

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại xã Tràng An huyện Bình Lục tổng số 14 lô, cụ thể như sau:

Vị trí 1 – Đội 2 xóm Nghĩa: Gồm 05 lô; Từ lô số 1 đến lô 5.

Giá khởi điểm: 350.000 đồng/1m2  

Vị trí 2 – Đội 10 xóm Hưng Thịnh: Gồm 09lô; Từ lô 8 đến lô 16.

Giá khởi điểm: 430.000 đồng/1m2  

1. Thời gian thu đơn, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Khách hàng có nhu cầu đến UBND xã Tràng An, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư Pháp để nhận mẫu đơn và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở cùng một vị trí, nhiều vị trí trong một khu vực đấu giá.

Lưu ý: Đăng ký tham gia ở vị trí nào thì chỉ được đấu giá ở vị trí đó.

- Thời hạn cuối cùng nộp đơn đăng ký đến 16h00 ngày 19 tháng 1 năm 2015.

- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng /1lô.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 20 tháng 1 năm 2015.

-  Số tiền đặt trước: 5.000.000đ/1lô.

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00 ngày 21/1/2014 ( Thứ tư ).

2. Địa điểm tổ chức đấu giá

Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Tràng An - huyện Bình Lục.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ BĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.  Điện thoại: 03513.845.968    

Nơi nhận:

- Đài PT và TH tỉnh Hà Nam;

- Báo Hà Nam;

- Đài phát thanh huyện Bình Lục;

- UBND xã Tràng An;

- Đài truyền thanh xã Tràng An;

- Niêm yết tại UBND xã Tràng An; TTDVBDG;

- Lưu TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đào Văn Thành