Skip Ribbon Commands
Skip to main content

An Ninh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tin tức - Sự kiện An ninh trật tự  
An Ninh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sáng ngày 18/8/2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã An Ninh đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Công an huyện; lãnh đạo, Công an các xã, thị trấn;  lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, bí thư, trưởng thôn và LLCA xã An Ninh.

Trong những năm gần đây, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã An Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền với hàng nghìn lượt người tham gia; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã đã củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như: Mô hình 3 giảm, 4 giữ; mô hình khu dân cư tự quản; mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, mô hình Camera giám sát an ninh… Qua tuyên truyền vận động, mô hình phòng, chống tội phạm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin giúp lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhờ đó, trong nhiều năm trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp, không có đơn thư vượt cấp. ​
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã  An Ninh trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân, xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANCT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT, tạo tiền tạo phát triển KTXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng chí đề nghị: LLCA xã cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống TP và TNXH; cán bộ, chiến sỹ Công an xã phải tinh thông nghiệp vụ, thực hiện 3 cùng với nhân dân, là tai mắt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy hiệu quả tổ tự quản, tổ hoà giải, vai trò làm chủ của nhân trong công tác PCTP, TNXH ở khu dân cư.

Tại Ngày hội, Ban chỉ đạo đã tặng kỉ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho 2 chiến sỹ công an; khen thưởng 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích  xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".

 


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục