Skip Ribbon Commands
Skip to main content

An Nội tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
An Nội tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những ngày này, cùng với các địa phương trong toàn huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân  xã An Nội đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, với mục tiêu bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xã An Nội đã triển khai, quán triệt và ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử của xã gồm 11 thành viên. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBBC xã đã thành lập 9 đơn vị bầu cử, tương ứng với 8 khu vực bỏ phiếu, 7 ban bầu cử. Tiếp đó, xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo đúng thời gian quy định, ấn định tổng số đại biểu HĐND xã được bầu là 25 đại biểu. Đồng chí Đỗ Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã An Nội: Từ nhiều tháng qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, xã đã thành lập các tổ công tác giúp việc UBBC xã, ban hành các kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử… Từ đó kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị bầu cử.

Đến thời điểm này, An Nội đã niêm yết danh sách cử tri tại trung tâm xã và các nhà văn hóa thôn. Tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 có trên 6.200 cử tri, trong đó có trên 3.000 cử tri nam, 3.100 cử tri nữ, có 33 cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu, có 78 cử tri từ 90-99 tuổi, 3 cử tri trên 100 tuổi./.

 


đài truyền thanh Bình Lục