Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn huyện Bình Lục làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Đông Du

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn huyện Bình Lục làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Đông Du
​Chiều ngày 20/3/2023, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bình Lục vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Đồng Du về tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao năm 2023.

470_3449.MXF.Still001.jpg

​Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn xã Đồng Du.

470_3464.MXF.Still001.jpg

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Đồng Du: Tính đến ngày 15/3/2023, xã Đồng Du đạt 13/19 tiêu chí, 66/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Còn 6 tiêu chí và 9 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Tiêu chí quy hoạch (chỉ tiêu 1.1, chỉ tiêu 1.3), tiêu chí giao thông (chỉ tiêu 2.1), tiêu chí thông tin và truyền thông (chỉ tiêu 8.4), tiêu chí y tế (chỉ tiêu 14.1, 14.3, 14.4), tiêu chí hành chính công (chỉ tiêu 15.1), tiêu chí môi trường (chỉ tiêu 17.6). Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Đồng Du đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp, dự kiến nguồn kinh phí thực hiện và mốc thời gian cụ thể để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, trong đó tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, củng cố và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; thực hiện triệt để sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện, các cơ quan, ban ngành huyện, các văn bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong quý IV năm 2023. Đồng thời đề nghị Huyện ủy -HĐND - UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để địa phương hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM nâng cao chưa đạt; các cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí NTM nâng cao thường xuyên hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

470_3443.MXF.Still001.jpg

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của địa phương, ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện ghi nhận và biểu dương kết quả Đồng Du đạt được trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Đồng Du cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách các tiêu chí; đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hoá, xây dựng hệ thống cổng chào, bố trí hợp lý các cụm pano, khẩu hiệu; duy trì hiệu quả “Ngày thứ bảy với dân", “Ngày chủ nhật xanh"; trồng bổ sung cây xanh, hoa trên các tuyến đường. Cùng với đó, đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò chủ thể và là người hưởng lợi trong xây dựng NTM, NTM nâng cao.

 


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện