Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao Bình Lục làm việc với xã Ngọc Lũ về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao Bình Lục làm việc với xã Ngọc Lũ về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao
Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện Bình Lục vừa có buổi làm việc với  xã Ngọc Lũ về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao năm 2024.

477_1413.MXF.Still001.bmp

Tại buổi làm việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao Bình Lục đã  đi kiểm tra cơ sở hạ tầng: Nhà văn hóa thôn, các trường học, chợ nông thôn; cơ sở sản xuất cơm sấy Chà Bông Minh Tâm và hệ thống tuyến đường điện chiếu sáng DH04. Qua rà soát, tính đến tháng 05/2024, xã Ngọc Lũ đạt 17/19 tiêu chí, 71/75 chỉ tiêu NTM nâng cao, còn 2 tiêu chí và 4 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tiêu chí số 14: Y tế; Tiêu chí số 17: Môi trường. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao Ngọc Lũ đề nghị BCĐ xây dựng NTM huyện hỗ trợ, bổ sung nguồn kinh phí cho xây dựng NTM nâng cao, giúp địa phương có điều kiện đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; để nghị UBND huyện đề xuất với cơ quan chức năng đưa xã Ngọc Lũ ra khỏi danh sách địa phương phức tạp về TTATXH.

477_1273.MXF.Still001.bmp

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện đánh giá cao sự tích cực, chủ động, tinh thần quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao của xã Ngọc Lũ. Để việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao xã Ngọc Lũ đạt tiến độ,  thời gian tới xã Ngọc Lũ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo  thực hiện tốt các tiêu chí NTM nâng cao, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ được phân công phụ trách; Tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động các chiến dịch cao điểm nhằm huy động sự chung sức, đồng lòng, sáng tạo của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" để người dân là chủ thể chính trong xây dựng NTM nâng cao. Phấn đấu xây dựng xã Ngọc Lũ đạt xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục