Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện Bình Lục làm việc tại xã Trung Lương

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện Bình Lục làm việc tại xã Trung Lương
Chiều 23/5/2023, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện Bình Lục có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Trung Lương về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTN nâng cao năm 2024.

470_8386.MXF.Still001.jpg

Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện; Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; thành viên BCĐ xây dựng NTM nâng cao huyện; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã Trung Lương, thành viên BCĐ xây dựng NTM nâng cao xã, trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư, trưởng thôn xã.

470_8389.MXF.Still001.jpg

Qua rà soát, đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Trung Lương: Tính đến tháng 4/2023, xã đạt 15/19 tiêu chí, 52/57 chỉ tiêu xây dựng NTM; đạt 14/19 tiêu chí, 60/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Các tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao chưa đạt, gồm: Tiêu chí giao thông (chỉ tiêu 2.1, 2.2); tiêu chí nghèo đa chiều; tiêu chí tổ chức sản xuất (chỉ tiêu 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.8); tiêu chí y tế (chỉ tiêu 14.2, 14.3, 14.4); tiêu chí môi trường (chỉ tiêu 17.5, 17.7, 17.9).

Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã Trung Lương đã xác định những nhiệm vụ cụ thể, giải pháp trọng tâm, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. 

470_8446.MXF.Still001.jpg

Phát biểu tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện đã làm rõ các chỉ tiêu chưa đạt, hướng dẫn xã thực hiện các phần việc để duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong xây dựng NTM nâng cao.

470_8376.MXF.Still001.jpg

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện ghi nhận những cố gắng, sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trung Lương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM  nâng cao của xã trong thời gian qua. Để nâng cao các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đề nghị:  Trung Lương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; trách nhiệm xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, phát huy được ý thức tự lực, tự cường của mỗi người dân. Tập trung phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, có như vậy khi mới xóa được đói, giảm được nghèo một cách  bền vững. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Trung Lương phải chủ động, bao quát toàn bộ công việc, rà lại tất cả các tiêu chí đạt được, chưa đạt được, đánh giá nhìn nhận các tiêu chí khó để có sự quyết tâm quyết liệt hơn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bài bản chu đáo, phân công công việc cho các thành viên Ban chỉ đạo một cách rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

 UBND huyện và các phòng, ban, ngành cấp huyện phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao của xã theo bộ tiêu chí mới của Trung ương, của Tỉnh; định lượng, mẫu hóa các loại hồ sơ, văn bản để cho xã dễ làm, dễ thực hiện. Huyện tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm để Trung Lương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình đề ra./.

 


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện