Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tổ chức hội nghị hiệp đồng chỉ tiêu về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tổ chức hội nghị hiệp đồng chỉ tiêu về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên năm 2021
Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng chỉ tiêu xây dựng, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên với các đơn vị nhận nguồn

     00178.MTS.Still001.jpg

   Năm 2020, ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục đã thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt nam, luật lực lượng dự bị động viên. Các chế độ, thủ tục đăng ký quản lý nguồn động viên được duy trì và thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Năm 2021, ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tiếp tục hiệp đồng chỉ tiêu xây dựng, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên theo đúng quyết định của UBND tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện với các đơn vị nhận nguồn khung A là : Lữ đoàn đặc công 113, Lữ đoàn 205 thông tin, Trung đoàn trực thuộc 583, Lữ đoàn công binh 539, Tiểu đoàn pháo binh tỉnh, Trung đoàn 151 bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tiểu đoàn địa phương huyện.

00179.MTS.Still001.jpg

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất về quân số, công tác bảo đảm cho huấn luyện, kiểm tra, động viên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác phúc tra cũng như hệ thống phương tiện kỹ thuật sẵn sàng động viên với chất lượng cao nhất. Đại diện các đơn vị liên quan cũng đã ký kết văn bản hiệp đồng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2021./.


Đài truyền thanh Bình Lục