Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện
Ban ( CHQS ) huyện Bình Lục tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện năm 2022.

01218.MTS.Still001.jpg

Với tinh thần trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phương pháp thực hành huấn luyện nên ngay trong tháng đầu huấn luyện năm 2022, Ban CHQS huyện Bình Lục chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị kế hoạch, giáo án, tiến trình biểu, tu xửa và làm mới trên 260 mô hình học cụ, củng cố 17 thao trường huấn luyện. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo nội dung, thời gian; quân số tham gia đạt gần 100%, kết quả đều đạt khá trở lên. Công tác hội thi, hội thao đạt mục đích yêu cầu đề ra.

01213.MTS.Still001.jpg

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thời gian tới, Ban CHQS huyện Bình Lục tiếp tục quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"; Chủ động xây dựng kế hoạch hội thao trung đội dân quân cơ động cấp huyện, lựa chọn đội tuyển tham gia cấp tỉnh bảo đảm chặt chẽ và đạt kết quả cao./.


Đài truyền thanh huyện