Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng QSĐP 6 tháng đầu năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng QSĐP 6 tháng đầu năm 2022
Chiều ngày 20/6/2022 Ban CHQS huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng QSĐP 6 tháng đầu năm 2022. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

01316.MTS.Still001.jpg

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy ban CHQS huyện Bình Lục đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, có nhiều nhiệm vụ nổi bật như: Tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, huấn luyện cho các đối tượng. Triển khai và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách hậu phương quân đội. Công tác Đảng, công tác chính trị được đẩy mạnh. Công tác hậu cần kỹ thuật được đầu tư thường xuyên. 6 tháng đầu năm 2022 Ban CHQS huyện Bình Lục đã đầu tư trên 120 triệu đồng tu sửa, củng cố doanh trại đảm bảo phục vụ cho công tác huấn luyện các nhiệm vụ. Đầu tư gần 150 triệu đồng mua con giống và làm mới hệ thống khu tăng gia sản xuất tập trung góp phần cải thiện đòi sống cho bộ đội.

01353.MTS.Still001.jpg

6 tháng cuối năm 2022 ban CHQS huyện Bình Lục tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chiến đấu phòng thủ cho 4 xã, thị trấn bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Phấn đấu kết quả huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% trở lên đạt khá, giỏi.​


Đài Bình Lục