Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124/QUTW; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giá...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Ban chỉ huy quân sự huyện tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124/QUTW; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Chiều ngày 22/3/2023, Ban chỉ huy quân sự huyện tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124/QUTW; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

470_3726.MXF.Still001.jpg

Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại địa phương trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” chất lượng giáo dục chính trị trong LLVT huyện có sự tiến bộ và phát triển mới, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Hàng năm và định kỳ, trong nghị quyết lãnh đạo Đảng ủy Quân sự huyện đã xác định rõ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng trong LLVT, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ban chính trị đã phát huy tốt vai trò nghiên cứu, tham mưu đề xuất, phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thống nhất trong LLVT huyện. Qua đó, đã tạo được nền nếp, chất lượng trong giáo dục chính trị, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

Nhờ tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị quân số tham gia học tập đối với lực lượng thường trực đạt 93% trở lên; lực lượng DQTV, DBĐV đạt bình quân từ 83-87%. Trong giáo dục chính trị tư đã phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống; nói chuyện thời sự, gắn nội dung giáo dục cơ bản  với giáo dục thường xuyên, nhất là nội dung đơn vị tự chọn trong quỹ 20% theo quy định. 

Đội ngũ cán bộ kiêm giảng dạy chính trị luôn nhận thức đúng vị trí vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, đề cao ý thức trách nhiệm trong chuẩn bị bài giảng; chủ động, tích cực nghiên cứu tài liệu, bước đầu thực hiện soạn giáo án theo phương pháp trình chiếu (Powerpoint) đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết hợp công tác giáo dục chính trị với các hoạt động như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT; các cuộc thi tìm hiểu… Qua kiểm tra đánh giá hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 76,5% đến 84% trở lên.

470_3723.MXF.Still001.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”. Tập trung giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện nắm vững nội dung, chương trình, đề cao trách nhiệm công tác giáo dục chính trị bảo đảm theo đúng quy chế, quy định, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị; tích cực đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục chính trị trong LLVT huyện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các phương tiện trong công tác GDCT ở đơn vị; nâng cao chất lượng quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Tích cực quan tâm, đầu tư trang thiết bị, bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí; làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác GDCT.

470_3730.MXF.Still001.jpg

Nhân dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Bế mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Ban tổ chức đã trao giải Nhất có thí sinh Bàng Nguyên Tuấn, đơn vị Ban chỉ huy quân sự huyện; giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Trung Tuấn, Chính trị viên Ban chỉ quân sự thị trấn Bình Mỹ, thí sinh Trần Đăng Dũng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã Bối Cấu và đồng giải Ba cho các thí sinh còn lại.Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện