Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Lục tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động...

Tin tức - Sự kiện  
Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Lục tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

      Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Lục  vừa  tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

00546.MTS.Still001.jpg

      Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã kiện toàn thành viên Ban đại diện theo đúng quy định, thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Toàn huyện đã giải ngân các chương trình tín dụng đạt 73.549,5 triệu đồng , tổng dư nợ đạt 333.110,36 triệu đồng với 9 chương trình tín dụng , tăng so với đầu năm là 17.888 triệu đồng .Bên cạnh đó ngân hàng chính sách huyện Bình Lục còn thực hiện tốt hoạt động uỷ thác đối với tổ chức hội , toàn huyện dư nợ uỷ thác cho 4 hội đoàn thể là 332.799 triệu đồng cho 8.673 hộ vay chiếm 99,91 % tổng dư nợ .


      Tại hội nghị các đại biểu tham gia đóng góp các ý kiến về các giải pháp nâng cao chất lượng giao dịch tại các điểm giao dịch xã,thị trấn, các hoạt động thu nợ quá hạn, quản lý, theo dõi các hộ vay vốn mà đi khỏi nơi cư trú để có biện pháp thu nợ …

00499.MTS.Still001.jpg

       Thời gian tới Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Lục và các hội đoàn thể tiếp thực hiện tốt các chính sách tín dụng theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở thực hiện kế hoạch đạt chất lượng, hiệu quả. Quản lý tốt nguồn vốn sau khi cho vay. Đánh giá hoạt động nguồn vốn cho vay giảm nghèo, vay xây dựng mô hình kinh tế. Làm tốt công tác dự báo, dư nợ quá hạn, nợ khó đòi. Quản lý tốt nhân khẩu liên quan đến các hộ vay vốn. Thường xuyên phối hợp giao ban đúng theo định kỳ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 ./.


Đài truyền thanh Bình Lục