Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ban đại diện quý 1

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ban đại diện quý 1
Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ban đại diện quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.

01558.MTS.Still001.jpg

Quý 1 năm 2022 ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Lục đã chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40 của ban bí thư triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của tổng giám đốc ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam trong công tác tín dụng: Tổng Dư nợ đến 31/3/2022 đạt gần 375 tỷ đồng, tăng so với đầu quý gần 9 tỷ đồng, hoàn thành gần 100% kế hoạch, với 7.906 hộ vay vốn 10 chương trình tín dụng bao gồm; Cho vay hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giải quyết việc làm đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho vay hộ nghèo về nhà ở cho vay nhà ở xã hội cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc lương phục hồi sản xuất. Qua đánh giá, các tổ chức hội nhận ủy thác về cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung, công đoạn được ủy thác.

01556.MTS.Still001.jpg

Quý 2 năm 2022 ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp trên địa bàn nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội; chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan có liên quan rà soát các đối tượng cho vay theo nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của chính phủ về chương trình cho vay tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; thường xuyên quan tâm cùng cố nâng cao chất lượng tín dụng chất lượng tổ đưa hoạt động tổ đi vào nền nếp phấn đấu giảm dần quá hạn.

 


Đài Bình Lục