Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Ban hành Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo baochinhphu.vn