Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Lục tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Tin tức - Sự kiện  
Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Lục tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ làm công tác Đảng cơ sở.


Tham dự lớp tập huấn có 180 học viên là các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, văn phòng các đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, đảng bộ các xã, thị trấn; các đồng chí bí thư thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

00696.MTS.Still001.bmp 

Trong thời gian ½ ngày, các học viên học tập, quán triệt những nội dung cơ bản Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dấn số 20 của Tỉnh ủy Hà nam về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên.

00704.MTS.Still001.bmp

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng cơ sở có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, địa phương, đơn vị; giúp các học viên có điều kiện hệ thống lại kiến thức, các kỹ năng, kịp thời cập nhật những nội dung mới, những vấn đề đang đặt ra về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Từ đó, nâng cao hơn nữa về nhận thức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chị bộ, đảng bộ TSVM, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngang tầm nhiệm vụ hiện nay đặt ra ở cơ sở./.


đài truyền thanh Bình Lục