Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tổ chức tuyên truyền miệng tại xã Trung Lương

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tổ chức tuyên truyền miệng tại xã Trung Lương
Ngày 3/5/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Đảng ủy xã Trung Lương tổ chức hội nghị tuyên truyền miệng quý II/2024.

470_9924.MXF.Still001.jpg

Dự hội nghị có lãnh đạo phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

470_9930.MXF.Still001.jpg

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã Trung Lương đã được nghe đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh, Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 2 chuyên đề: Tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954- Bản anh hùng ca bất diệt của thời đại Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh đến nội dung: Bối cảnh lịch sử, kế hoạch, chỉ đạo chiến lược của ta; diễn biến, kết quả chiến dịch Điện Biên Phủ; nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. 

470_9979.MXF.Still001.jpg

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục