Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tuyên giáo Huyện ủy ​hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Ban Tuyên giáo Huyện ủy ​hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện
Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện- lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng ( 13/10/1903-13/10/2018).

Theo đó, nội dung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Lương Khánh Thiện và khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí đối với các mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam; sự hy sinh oanh liệt của các nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong chiến đấu chống chiến trang phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương Hà Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020….Chú trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện- lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ về cuộc đời và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện./.