Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023
UBKT Huyện ủy Bình Lục vừa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023.

470_8649.MXF.Still002.jpg

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghiên cứu, truyền đạt 2 chuyên đề: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên (kể cả cấp ủy cùng cấp) và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí; việc thi hành kỷ luật trong Đảng. 

470_8650.MXF.Still001.jpg

Ngoài ra, phòng nghiệp vụ III -UBKT Tỉnh ủy còn hướng dẫn Đảng ủy cơ sở ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; giải đáp các câu hỏi tình huống về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

470_8760.MXF.Still001.jpg

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát  từ huyện đến cơ sở nắm vững các quy định, hướng dẫn của ban chấp hành TW, Uỷ Ban kiểm tra Trung ương. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  vững mạnh toàn diện. 


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện