Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục chi trả chế độ một lần theo quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Bình Lục chi trả chế độ một lần theo quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ
Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục vừa tổ chức chi trả chế độ một lần theo quyết định số 62, Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

01421.MTS.Still001.jpg

01441.MTS.Still001.jpg

Theo đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tổ chức trao quyết định và chi trả một lần cho 74 đối tượng theo Quyết định số 62, Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng. Những đối tượng được chi trả đợt này là những người trực tiếp và thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trở về địa phương; tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những người đã đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế.

01502.MTS.Still001.jpg

Trong thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân nhất là các đối tượng chính sách hiểu rõ chủ trương, chính sách và chế độ được hưởng theo quyết định số 49 và quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục rà soát, làm thủ tục hồ sơ giải quyết cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo Quyết định này.


Trung tâm VH, TT&TT