Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa 2018

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Bình Lục đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa 2018
Ngày 20/9, UBND huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa 2018, triển khai 1 số giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông 2018 – 2019.

​Vụ mùa năm nay, huyện Bình Lục gieo cấy trên 8.000 ha lúa với cơ cấu gần 41,96% diện tích trà mùa sớm, trà mùa trung chiếm 56,89%, trà mùa muộn chỉ chiếm 1,14%. Đến thời điểm này, các diện tích lúa mùa của Bình Lục đã trỗ xong, lúa mùa sớm sẽ cho thu hoạch từ 25/9 đến 5/10. Năng suất ước đạt 56,7 tạ/ha. Các địa phương trong huyện đang tập trung đôn đốc nông dân tích cực phòng trừ sâu bệnh cuối vụ cho các diện tích lúa mùa trung và mùa muộn, hạn chế thấp nhất diện tích lúa bị cháy rầy cục bộ, tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa sớm, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng", giải phóng đất trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ. Vụ đông 2018 – 2019, Bình Lục phấn đấu trồng 1.700 ha cây vụ đông các loại. Trong đó cây ngô 450 ha, cây đậu tương 175 ha, khoai tây 125ha, khoai lang 150ha. Để hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông, nhất là việc mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện Bình Lục sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/ha đối với cây ngô, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha đối với cây ớt. Cùng với đó, liên hệ ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, triển khai 1 số văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực phân bón, giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật để nâng cao kiến thức áp dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.