Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Bình Lục đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Để làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhân dịp đầu năm mới 2019, các địa phương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 41 của Ban Bí thư khóa 11 về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội"; Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ hiệm; thực hiện nghị định số 110 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 34 của Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa cuả dân tộc. Đối với các địa phương có những lễ hội lớn cần chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra an toàn.

Đảm bảo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội. Gắn việc tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội, tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hộ để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình…./.​


đài truyền thanh Bình Lục