Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Bình Lục hỗ trợ hơn 203 cây vụ đông

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
​Bình Lục hỗ trợ hơn 203 cây vụ đông

​Vụ đông năm nay, huyện Bình Lục gieo trồng 1.616 ha, đạt 80,81% kế hoạch.Khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, huyện có cơ chế trợ cho một số loại cây trồng hàng hóa, tổng diện tích hơn 203 ha, gồm: 61,44 ha cây ngô, 12,7 ha bí xanh,119,38 ha bí đỏ, 9,51 ha dưa chuột.Theo đó, những diện tích từ 1 ha trở lên và chỉ trồng 1-2 loại cây hàng hóa được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Việc hỗ trợ tạo điều kiện giúp người dân mở rộng diện tích sản xuất vụ đông, nhất là những cây có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, các loại cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt, riêng cây dưa chuột đang cho thu hoạch. Các loại cây trồng hàng hóa vụ đông hứa hẹn đều đạt năng suất và giá trị theo dự kiến kế hoạch đầu vụ./.

Theo Báo Hà Nam