Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục: Hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Huyện Bình Lục vừa hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.
​​01958.MTS.Still001.jpg

Năm 2021, huyện Bình Lục có 5 xã là: Đồng Du, Bình Nghĩa, An Ninh, An Lão và Tràng An tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ.  

01957.MTS.Still001.jpg

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bình Lục: Cả 5 đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kịch bản, chương trình và các văn kiện cho đến thực hành diễn tập.  Trong phần diễn tập vận hành cơ chế các vai diễn đặc biệt là các đồng chí chủ trì các hội nghị đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ điều hành linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương.  Đối với phần thực hành chiến đấu phòng thủ là các tình huống giả định: phòng tránh đánh trả địch tấn công hỏa lực đường không vào địa bàn; giải thoát con tin và đánh chiếm lại mục tiêu; trung đội dân quân cơ động bảo vệ trụ sở làm việc Đảng ủy- UBND xã; xử lý tình huống trên sơ đồ.

01807.MTS.Still001.jpg

Hành động diễn tập của cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT tại các đơn vị diễn tập trong xử trí tình huống quốc phòng, an ninh khá linh hoạt, nhuần nhuyễn, sát hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân cũng như tình hình, điều kiện thực tế địa phương. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện xuyên suốt, rõ nét trong cuộc diễn tập, đảm bảo đúng theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, quân sự, công an làm nòng cốt" trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa phương.

01834.MTS.Still001.jpg

Do làm tốt công tác chuẩn bị  và phân công nhiệm vụ chặt chẽ, huyện Bình Lục đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện tham gia diễn tập.

*Một số hình ảnh diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021:

01700.MTS.Still001 (1).jpg

00386.MTS.Still001.jpg

00380.MTS.Still001.jpg

01806.MTS.Still001.jpg

01773.MTS.Still001.jpgĐài truyền thanh