Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa I năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa I năm 2021

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Lục vừa phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho  đảng viên mới kết nạp khóa I/2021.

00638.MTS.Still001.jpg

Tham gia khóa học có trên 50 học viên là những đảng viên mới kết nạp tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và Đảng bộ các xã, thị trấn. Trong thời gian 8 ngày, (từ 1/4 -9/4) các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu và học tập 10 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt.


Lớp học nhằm bồi dưỡng, bổ sung những kiến thức chung về Đảng CSVN, giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp nắm được và hiểu rõ hơn về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những chính sách cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới; những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, giúp đảng viên có quản điểm, lập trưởng tư tưởng vững vàng, từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng CSVN./.

 

 


đài truyền thanh Bình Lục