Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục khai giảng lớp nhận thức về Đảng khoá II/2024

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục khai giảng lớp nhận thức về Đảng khoá II/2024
Ngày 17/6/2024, Trung tâm chính trị huyện Bình Lục phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II/2024.

470_3316.MXF.Still001.jpg

Dự có đồng chí Trần Thị Quyên, HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ.

470_3325.MXF.Still001.jpg

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II/2024 huyện Bình Lục có 171 học viên đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Trong thời gian 5 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu 5 bài theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.​

470_3319.MXF.Still001.jpg​​

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.

​ 


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục