Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Khai mạc huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Bình Lục: Khai mạc huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất
Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Lục tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất cụm số 2 gồm 5 xã: An Lão, Tiêu Động, La Sơn, Trung Lương, An Đổ.

​Trong thời gian 15 ngày, từ ngày 20/3 đến ngày 7/4/2023, 126 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất các xã cụm số 2 của huyện Bình Lục được trang bị kiến thức chính trị với 7 chuyên đề: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới;Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ  năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với công tác huấn luyện quân sự, các chiến sĩ dân quân thực hành nắm vững nội dung cơ bản điều lệnh đội ngũ; các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; động tác bắn súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển người bị thương…

Nhân dịp này, UBND xã La Sơn cũng tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân và trao giấy chứng nhận cho 21 đồng chí dân quân năm thứ nhất năm 2023./.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện