Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới năm 2019

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Bình Lục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới năm 2019
Bình Lục đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2019. Vấn đề đặt ra đối với Bình Lục không chỉ là đủ điều kiện để được công nhận huyện NTM, mà còn là xây dựng NTM như thế nào để thỏa mãn sự mong đợi của người dân về mô hình NTM đẹp cảnh quan, giàu bản sắc văn hóa, kinh tế phát triển.

​Theo báo cáo của huyện, hết quý II/2018, Bình Lục đã hoàn thành 5/9 tiêu chí NTM cấp huyện, còn 4 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: quy hoạch, giao thông, y tế-văn hóa-giáo dục và môi trường. Huyện có 13/18 xã đạt chuẩn NTM. 3/5 xã chưa đạt chuẩn NTM đang phấn đấu "về đích" trong năm nay là: An Nội, La Sơn và Mỹ Thọ. 

Nhìn một cách tổng thể, sau nhiều năm nỗ lực xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế, xã hội ở Bình Lục được nâng cấp đồng bộ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Bên cạnh đó, những vấn đề về tổ chức sản xuất, lao động, việc làm cũng được chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được là cơ sở, động lực quan trọng để Bình Lục theo đuổi mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2019.

Tuy nhiên, để "về đích" NTM đúng lộ trình đề ra, Bình Lục còn rất nhiều việc phải làm: Trung tâm Y tế huyện cần được nâng cấp. Bình Lục mới có 1/4 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, 5,8 km đường huyện chưa đạt chuẩn, trung tâm văn hóa thể thao huyện cần sửa chữa, chỉnh trang, đầu tư thiết bị… 3 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí NTM năm 2018 cũng còn nhiều tiêu chí thực hiện dở dang. 

Vốn đầu tư xây dựng NTM ở Bình Lục chủ yếu dựa vào nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng giá đất thấp. Chính vì vậy, ngân sách nhà nước (kể cả cấp xã và cấp huyện) đầu tư cho chương trình xây dựng NTM đều hạn hẹp. Là huyện trọng điểm về phát triển nông nghiệp của tỉnh, nhưng Bình Lục đang thiếu những yếu tố để khai thác tiềm năng và lợi thế này. Công nghiệp, ngành nghề dịch vụ ở nông thôn phát triển chậm nên quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương cũng chậm hơn nhiều so với một số huyện, thành phố khác trong tỉnh.

Khó huy động nguồn lực, thiếu vốn đầu tư là thách thức lớn nhất đối với Bình Lục. Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bình Lục về triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2019. Mục đích của buổi làm việc là nhận diện, đánh giá đúng, đầy đủ kết quả, khó khăn và thách thức trong xây dựng NTM ở địa phương. 

Trong buổi làm việc, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra đối với Bình Lục là phải tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quan tâm nhiều hơn đến xây dựng cảnh quan môi trường, nông thôn, giải quyết những thách thức về ô nhiễm môi trường và tổ chức tốt các mô hình phát triển sản xuất. 

Hiện nay, Bình Lục đã có vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng 17 mô hình liên kết sản xuất rau, củ, quả với quy mô từ 10 ha trở lên, quy hoạch vùng chăn nuôi lợn tập trung. Chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đang dần hình thành, nhưng điều kiện về hạ tầng sản xuất chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Mặc dù đi đúng chủ trương, song để phát huy thế mạnh của huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh, Bình Lục cần đòn bẩy mạnh mẽ hơn từ cơ chế chính sách.

Mặt trái của phát triển "nóng" về chăn nuôi trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã và đang để lại những hệ lụy lớn về ô nhiễm môi trường nông thôn. Cảnh quan môi trường dù đã được cải tạo, nhưng chưa thực sự tạo cho người dân sự tin tưởng, hài lòng về sự đổi thay diện mạo NTM. 

Trong điều kiện hiện nay, cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn là vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Bình Lục đã lập kế hoạch rà soát và đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu, đầu tư, sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư có trọng điểm cho các xã "về đích" NTM được ưu tiên. 

Riêng đối với tiêu chí môi trường, huyện sẽ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Bình Lục đã quy hoạch khu chăn nuôi lợn tập trung, có biện pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi nông hộ.

Xuất phát điểm thấp khiến cho chương trình xây dựng NTM ở Bình Lục phải đối mặt với không ít khó khăn. Bình Lục đã thống nhất được mục tiêu và giải pháp nhằm đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, nếu không quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, huyện sẽ khó "về đích" NTM đúng hẹn./.

Theo Báo Hà Nam