Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

470_2960.MXF.Still001.jpg

Quán triệt quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên", 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện Bình Lục đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp về khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, nhất là những địa bàn trọng yếu. 

470_2950.MXF.Still001.jpg


470_3033.MXF.Still001.jpg

Xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Tổ chức quy hoạch thế trận quân sự, từng bước đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu các cấp và hệ thống công trình chiến đấu, nâng cao khả năng sức mạnh chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

470_2960.MXF.Still001.jpg

Thời gian tới, huyện Bình Lục tiếp tục quán triệt nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện thành KVPT vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

470_3029.MXF.Still001.jpg

​Nhân dịp này, 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ huyện trong 5 năm qua được UBND huyện Bình Lục biểu dương, khen thưởng./.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục