Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021
Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021, triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.

01977.MTS.Still001.jpg

Năm 2021, công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Huyện uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội của huyện được triển khai thực hiện hiệu quả. Nội dung, phương thức, cách làm tiếp tục được đổi mới và phù hợp với tình hình thực tiễn. Các ngành đã bám sát chức năng nhiệm vụ chính trị địa phương, chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện công tác dân vận, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng địa phương, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Thực hiểu có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện….góp phần hoàn thành đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,98%.

01824.MTS.Still001.jpg

Năm 2022, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc phòng chống và thích ứng an toàn với dịch Covid- 19, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và trì có hiệu quả các mô hình dân vận khéo; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022./.

 


Đài truyền thanh