Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo huyện  
Bình Lục: Sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm
UBND Huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm  công tác 3 tháng cuối năm 2018.

​9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Bình Lục cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, việc tích tụ ruộng đất để xây dựng mô hình, đề án trông trồng trọt chăn nuôi được triển khai tích cực, đạt kết quả tốt; tỷ lệ cơ giới hóa vào sản xuất tăng nhanh, góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,6% so cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Công nghiệp- TTCN giữ vững tốc độ tăng trưởng; giá trị xuất khẩu tăng mạnh, đạt 12 triệu USD, tăng 12,5% so với CK. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 93,671 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Các chính sách xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3 tháng cuối năm 2018, UBND huyện Bình Lục đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất nông nghiệp; các Chương trình, Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, tranh thủ thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín để triển khai sản xuất vụ Đông 2018-2019; tiếp tục kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm CN- TTCN và tại  địa bàn các xã, thị trấn theo đúng quy hoạch; tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức  của các phòng chuyên môn trực thuộc, để xây dựng Đề án sáp nhập cho phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Chương trình của Tỉnh ủy, các đề án, kế hoạch của UBND tỉnh. Hoàn thiện thí điểm mô hình trường liên cấp học tại xã Đồn Xá; tiếp tục  chỉ đạo 3 xã còn lại thực hiện việc sáp nhập các thôn, xóm theo hướng dẫn của Bộ Nội Vụ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đổi mới phương pháp chỉ đạo và điều hành của chính quyền các cấp, các ngành và người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

Linh Chi