Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập huấn công tác quản lý, điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục tập huấn công tác quản lý, điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý, điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

​ Tại hội nghị tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu, vai trò và nhiệm vụ của tổ trưởng, công tác kiểm tra và giám sát; một số kỹ năng cơ bản về lập bảng kê, ghi phiếu xác định nhân khẩu tại hộ, điều tra bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, thực hành điều tra thu nhập thông tin dân số và nhà ở tại địa phương năm 2019.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 huyện Bình Lục yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các xã, thị trấn thực hiện thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin theo đúng quy định của phương án Tổng điều tra; cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, chuẩn bị các điều kiện, biểu mẫu để tiến hành tổng điều tra vào ngày 1/4/2019./.

                            

Phương Lan