Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập huấn HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục tập huấn HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND- UBND huyện Bình Lục vừa lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

02020.MTS.Still001.jpg

Trong thời gian 3 ngày (từ 19-21/5), các đại biểu HĐND các xã, thị trấn trong huyện sẽ được nghe các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 6 chuyên đề về: Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thẩm tra của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã.

00371.MTS.Still001.jpg

Ngoài ra, trong quá trình học tập, lớp học cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm trong hoạt động cũng như những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong thực tiễn ở địa phương mình.

02017.MTS.Still001.jpg

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đại biểu kiến thức về HĐND và hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã; nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND cấp xã. Từ đó, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cấp xã./.


Đài Bình Lục