Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Tập huấn làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ thành phân bón

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Bình Lục: Tập huấn làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ thành phân bón
Tại 2 xã Đồng Du và Vũ Bản,  Ban Dân vận Huyện ủy Bình Lục đã phối hợp với  Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức  thành viên tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật làm men vi sinh xử lý mùi hôi chuồng trại và rác thải hữu cơ thành phân bón.

00025.MTS.Still001.jpg

Trong thời gian 1 ngày, gần 500 học viên tại 2 lớp tập huấn là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể và đại diện hộ nông dân tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được Tiến sỹ Mai Thành Luân, giảng viên khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp trường Đại học Hồng Đức thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay; vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt; cách xử lý phân loại rác tại nguồn; xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường….Được hướng dẫn thực hành trực tiếp theo hình thức “cầm tay chỉ việc" về các bước trong quy trình làm men vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ, phân bón nước quy mô hộ gia đình để xử lý mùi hôi chuồng trại, làm phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

01916.MTS.Still001.jpg

Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên hiểu được thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và những lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải trong chăn nuôi và trong sinh hoạt. Từ đó, tận dụng các phế phụ phẩm trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng, khử mùi hôi chuồng trại, góp phần giảm bớt chi phí trong trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao năng suất cây trồng, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất và cộng đồng dân cư./.​


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bình Lục