Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2023 cho tổ công nghệ số cộng đồng

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Bình Lục tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2023 cho tổ công nghệ số cộng đồng
UBND huyện Bình Lục vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Hà Nam, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyển đổi số năm 2023 cho tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện.

470_7623.MXF.Still001.jpg

Tại lớp tập huấn, các đại biểu là thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Hà Nam, Bưu điện tỉnh Hà Nam truyền đạt các nội dung về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

470_7793.MXF.Still001.jpg
470_7703.MXF.Still001.jpg

Cụ thể: hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam, sử dụng dịch vụ công ích; hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số góp phần tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tham gia các sàn thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử….

470_7719.MXF.Still001.jpg

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở hiểu được sự cần thiết xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số; hỗ trợ thêm kỹ năng ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm, tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động…Từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện