Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập trung chăm sóc lúa xuân

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục tập trung chăm sóc lúa xuân
Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất nên đến thời điểm này 100% diện tích lúa xuân của huyện Bình Lục đang sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân trong huyện đang tích cực chăm sóc bảo vệ cây lúa phát triển thuận lợi nhất.

​Vụ xuân 2022 huyện Bình Lục gieo cấy 7.850 ha, đạt 100% kế hoạch. Hiện cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để sản xuất lúa vụ xuân giành năng xuất cao, các HTX DVNN trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp ngay từ đầu vụ.Trạm bảo về thực vật huyện vận động bà con nông dân tổ chức thu gom bằng phương pháp thủ công được trên 17 nghìn kg ốc và trướng ốc bươu vàng, đánh bắt 27.500 con chuột hại lúa.

Thời gian tới, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Lục tiếp tục chỉ đạo các HTXDVNN các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới dưỡng cho lúa; Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện nghiêm nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại lúa hiệu quả, an toàn./.


Đài Bình Lục