Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập trung đầu tư kiên cố hóa kênh mương

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục tập trung đầu tư kiên cố hóa kênh mương
Xác định kiên cố hóa kênh mương nội đồng là một chủ trương đúng, có ý nghĩa  quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, huyện Bình Lục đã quan tâm đầu tư kinh phí kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất.

Để phục vụ phát triển sản xuất, các địa phương của huyện Bình Lục luôn chú trọng nâng cao năng lực tưới, tiêu nước của hệ thống các công trình thủy lợi. Do đó, trong quá trình quy hoạch đồng ruộng, các HTXDVNN đã bố trí, xây dựng lại hệ thống kênh mương trên từng cánh đồng. Các tuyến kênh mương được xây dựng chạy dọc giữa các xứ đồng thuận lợi cho việc tưới, tiêu trong quá trình sản xuất. Tính riêng trong năm 2021, toàn huyện đã đầu tư trên 74 tỷ đồng kiên cố hóa 17,65km kênh mương trục chính nội đồng, giúp nâng cao hiệu quả tưới, phục vụ sản xuất. Một số nơi có tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương cao, như: La Sơn, Vũ Bản, Tràng An, An Đổ, An Ninh…

Xác định hoàn thiện các công trình thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống của người dân, thời gian tới, Bình Lục tiếp tục huy động nguồn lực, ưu tiên quy hoạch, nâng cấp các hạng mục, như: đầu tư kiên cố hóa kênh mương, xây mới trạm bơm, nâng cấp, sửa chữa cống đập, xi phông… để nâng cao năng lực tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân./.


Đài Bình Lục