Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập trung sản xuất vụ mùa năm 2022

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục tập trung sản xuất vụ mùa năm 2022
Bình Lục tập trung sản xuất vụ mùa năm 2022

Theo kế hoạch, vụ mùa 2022 huyện Bình Lục gieo cấy 7.860 ha lúa, trong đó 50% diện tích trà mùa sớm, 45% diện tích trà mùa trung, còn lại là trà mùa muộn được gieo cấy bằng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như: Khang dân 18, Việt hương chiếm, DT37…. Trong vụ mùa này Bình Lục phấn đấu mở rộng diện tích mô hình mạ khay máy cấy lên 400 ha. Hiện nay, 100% diện tích mạ đã gieo của huyện đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Để bảo đảm sản xuất vụ mùa của huyện giành thắng lợi trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, các xã, thị trấn và các HTX dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Lục đã tập trung kiểm tra, rà soát lại hệ thống kênh mương, bờ vùng, bờ thửa nội đồng,chủ động xây dựng các phương án và biện pháp phòng, chống úng. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện chuẩn bị đầy đủ các vật tư nông nghiệp để cung ứng kịp thời cho bà con nông dân./.


Đài Bình Lục